Öppna föreläsningar

Föreningen Lunds domkyrkas vänner brukar bjuda in till öppna föredrag om olika ämnen i Domkyrkoforum.

Tyvärr är föredragen för resten av 2020 inställda, men vi hoppas på ett förändrat smittläge 2021 som medger att samlingar på mer än 50 personer är tillåtna. Vill du bli medlem i föreningen? Det kostar 100 kr per år och då får du ta del av alla aktiviteter som anordnas, så som julfest och sommarutflykt. Kontakta ordförande, Per Arne Joelsson, per.joel@live.se

 

Information
Mats Nyberg, 046 71 87 44, mats.nyberg@svenskakyrkan.se
Vill du veta mer om Lunds dom kyrkas vänner, och kanske bli medlem? Kontakta ordförande, Per Arne Joelsson, per.joel@live.se

I samarbete med Sensus