Öppna mötesplatser

Nedan finner du en översikt över öppna mötesplatser i Lunds domkyrkoförsamling.


Lunds domkyrkas vänner

Lunds domkyrkas vänner är en ideell förening som verkar för Domkyrkan i Lund. Tillsammans med församlingen bjuder LDV in till öppna föreläsningar och sammankomster med föredrag.

Här ser du vårens program till de öppna lördagsföredragen. Alla är välkomna till föreläsningarna, både medlemmar och icke medlemmar. Ingen föranmälan behövs. Det går bra att komma vid enstaka tillfällen. OBS: Med anledning av Coronavirusets spridning, kan föreläsningar bli inställda. Kontakta ordförande för mer utförlig information!

Vill du bli medlem i LDV – Lunds domkyrkas vänner? Det kostar 100 kr per år – kontakta Per Arne Joelsson, ordförande: per.joel@live.se.


Pilgrimsplats Liberiet

Pilgrimsplats Liberiet är åter öppet efter en omfattande renovering. Pilgrimsbönerna är som tidigare i Domkyrkans krypta onsdag, torsdag och fredag kl 9.00-9.15. Bibelsamtalen efter pilgrimsbönen är i Liberiet.
Har du frågor, kontakta gärna pilgrimspräst Magnus Malmgren, 046 71 87 64, pilgrim@lundsdomkyrka.se. Läs mer på pilgrimsvagen.se

Trivselträffar i Lunds innerstad

OBS: Med anledning av Coronavirusets spridning, är tyvärr träffarna fr.o.m 16 mars inställda. Kontakta diakon Sandra Lindqvist för mer information.

Trivselträffar sker samarbete mellan Lunds domkyrkoförsamling, Allhelgonaförsamlingen och S:t Peters klosters församling och är öppna för alla som vill och kan vara med. Träffarna alternerar mellan de olika församlingarna.

Tid: 14.00-16.00, Domkyrkoforum
Kontakt:
Sandra Lindqvist, diakon, sandra.lindqvist@svenskakyrkan.se
046-71 87 46
Välkommen!