Varför dop?

Svaren kan vara många och de kantas av så många olika nyanser, tacksamhet, lycka, framtid, traditioner och tro. Alla har nog sin egen bild av vad som ryms i mysteriet vi kallar dop. För det är just ett mysterium, något stort och oförklarligt, men som ändå sker framför våra ögon.

Dopet rymmer alla våra olika svar, för bakom det står inte mänskliga händer fyllda med vatten utan Gud själv. Gud låter dopet rymma ett löfte om att alltid vara med oss, ett löfte om Guds Ande. I tro, tvivel och förundran står vi inför det. Ibland med ett barn i våra händer, ibland på egna fötter och väntar på det stora.

Jesus säger ”Åt mig har getts alla makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt 28:18-20) Så stort, fascinerande, konstigt och alldeles underbart är dopet. Allt går inte att förstå och det är gott så. Vissa saker ska vi bara ta emot, ett nyfött barn, vänskap, kärlek och dop.