Lunds domkyrkoförsamling

Lunds domkyrkoförsamling är en del av Lunds pastorat, som leds av domprosten.

Bli medlem i Svenska kyrkan

Tillhörigheten till Svenska kyrkan förenar cirka 7 miljoner människor i Sverige. Den som frågar dessa olika människor om deras inställning till Svenska kyrkan får skilda svar.

Du gör det möjligt

Runt om i Sverige finns hundratals små medeltidskyrkor, ofta finansierade av gemensamma krafter i bygden. Under kyrkans valv har gudstjänst firats i hundratals år.

Församlingsrådets ledamöter

I Lunds domkyrkoförsamling finns ett församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse.

Församlingens målsättning

I varje församling i Svenska kyrkan finns en församlingsinstruktion som beskriver hur församlingen vill arbeta med sin grundläggande uppgift; att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Styrande dokument

Här finns dokument som är styrande för Domkyrkoförsamlingens arbete samlade.

Lunds Domkyrka på Instagram

  • Se vi går upp till Jerusalem.
  • Inte mycket är som vanligt nu. Domkyrkan finns där, mitt i staden, och ljusen brinner i ljusbäraren. Nu som då.
#kyrka #lundsdomkyrka #svenskakyrkan #cathedralgram #lundcathedral #lovelund #kyrkanäröppen #ljus
  • Vi ställer om. Men kyrkan finns! #regram från @svenskakyrkan_delar
  • Saknar du kyrkkänslan hemma? Idag finns möjligheten att beställa kyrkbänken Träsmak. Ett unikt samarbete mellan Svenska kyrkan och en känt möbelvaruhus. Kommer som ett platt paket. #dagenserbjudande #förstaapril #träsmak #svenskakyrkan