Lunds domkyrkoförsamling

Lunds domkyrkoförsamling är en del av Lunds pastorat, som leds av domprosten.

Bli medlem i Svenska kyrkan

Tillhörigheten till Svenska kyrkan förenar cirka 7 miljoner människor i Sverige. Den som frågar dessa olika människor om deras inställning till Svenska kyrkan får skilda svar.

Du gör det möjligt

Runt om i Sverige finns hundratals små medeltidskyrkor, ofta finansierade av gemensamma krafter i bygden. Under kyrkans valv har gudstjänst firats i hundratals år.

Församlingsrådets ledamöter

I Lunds domkyrkoförsamling finns ett församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse.

Församlingens målsättning

I varje församling i Svenska kyrkan finns en församlingsinstruktion som beskriver hur församlingen vill arbeta med sin grundläggande uppgift; att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Styrande dokument

Här finns dokument som är styrande för Domkyrkoförsamlingens arbete samlade.

Lunds Domkyrka på Instagram

  • Idag har en del av Domkyrkans konfirmander i 24 äventyren Sommar konfirmerats. Sommaren 2020 är inget som vanligt. Första veckan var vi alla i gruppen, sedan fortsatte 12 konfirmander träffas och de konfirmerades idag. Under höstlovet fortsätter övriga, de konfirmeras i november. Grattis kära nykonfirmrrade #24äventyren #lundakonfirmand #lundsdomkyrka
  • Mjölkörten vid absiden blommar- som alltid såhär års. 🌸
#lundsdomkyrka #absiden #mjölkört #rallarros #kulturarvet
  • Grattis på 897-årsdagen! Den 30 juni 1123 invigdes kryptans altare av ärkebiskop Asker till Johannes döparens och alla patriarkers och profeters ära. 2023 blir det 900-årsjubileum! 
#lundsdomkyrka 
#lundcathedral 
#medieval
#cathedralgram
#crypt
#kulturarvet
#svenskakyrkan 
#visitlund
#lovelund
  • Idag var det premiär för Fru Görvel berättar om uret och om varför hennes porträtt finns i Domkyrkan. 🖼 Måndagar och torsdagar 14:45-15.15 till och med vecka 33. Välkomna! 
#lundsdomkyrka #frugörvel #astronomiskauret #lundshistoria #självporträtt #visitlund