Lunds domkyrkoförsamling

Lunds domkyrkoförsamling är en del av Lunds pastorat, som leds av domprosten.

Bli medlem i Svenska kyrkan

Tillhörigheten till Svenska kyrkan förenar cirka 7 miljoner människor i Sverige. Den som frågar dessa olika människor om deras inställning till Svenska kyrkan får skilda svar.

Du gör det möjligt

Runt om i Sverige finns hundratals små medeltidskyrkor, ofta finansierade av gemensamma krafter i bygden. Under kyrkans valv har gudstjänst firats i hundratals år.

Församlingsrådets ledamöter

I Lunds domkyrkoförsamling finns ett församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse.

Församlingens målsättning

I varje församling i Svenska kyrkan finns en församlingsinstruktion som beskriver hur församlingen vill arbeta med sin grundläggande uppgift; att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Styrande dokument

Här finns dokument som är styrande för Domkyrkoförsamlingens arbete samlade.

Lunds Domkyrka på Instagram

  • I skuggan av Liberiets trappgavlar. 
#lundcathedral 
#lundsdomkyrka 
#liberiet
#svenskakyrkan 
#skuggor
#shadow 
#visitlund
  • Nu börjar Kyrkogatan bli färdig, det blir bra det här!#lundsdomkyrka #lundcathedral #visitlund #hallalund
  • Går det att förlåta allt? Är det viktigt att be om förlåtelse? Hur känns det att förlåta? Att bli förlåten? Det har Domkyrkans konfirmander vänt och vridit på, tänkt och pratat om idag. #24äventyren #lundakonfirmand #lundsdomkyrka
  • Drop in-dop i Domkyrkan och Alexander, 4 år, döps av Josefin G Andersson. Totalt 8 dop. Och en konfirmation, sist på dagen! Tack alla som gjorde dagen så fin!
#svenskakyrkan 
#lundsdomkyrka 
#dop
#lundcathedral 
#dropindop
#konfa