Lunds domkyrkoförsamling

Lunds domkyrkoförsamling är en del av Lunds pastorat, som leds av domprosten.

Bli medlem i Svenska kyrkan

Tillhörigheten till Svenska kyrkan förenar cirka 7 miljoner människor i Sverige. Den som frågar dessa olika människor om deras inställning till Svenska kyrkan får skilda svar.

Du gör det möjligt

Runt om i Sverige finns hundratals små medeltidskyrkor, ofta finansierade av gemensamma krafter i bygden. Under kyrkans valv har gudstjänst firats i hundratals år.

Församlingsrådets ledamöter

I Lunds domkyrkoförsamling finns ett församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse.

Församlingens målsättning

I varje församling i Svenska kyrkan finns en församlingsinstruktion som beskriver hur församlingen vill arbeta med sin grundläggande uppgift; att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Styrande dokument

Här finns dokument som är styrande för Domkyrkoförsamlingens arbete samlade.

Lunds Domkyrka på Instagram

  • Dagens reflektion... #lundsdomkyrka #lundcathedral #cathedralgram #reflection #architecture #svenskakyrkan
  • ☀️Trevlig helg. 😎
#lundsdomkyrka #solilund #blåhimmel #dvitamin #visitlund #hallalund
  • I domkyrkan kan du läsa bibeln på många olika språk. Det senaste tillskottet i vår bibelhörna är nyöversättningen av bibeln på nordsamiska, Biibbal 2019, som blev färdig under 2019 efter drygt 30 års arbete. Nordsamiska talas av cirka 5000-6000 personer i Sverige, är du en av dom? Vilka språk kan du? #lundsdomkyrka #biibbal2019 #svenskabibelsällskapet #nordsamiska
  • ”Tjugondag Knut dansas julen ut.” Dansa gärna förbi Domkyrkan och plocka med dig en julstjärna som söker nytt hem. 
Namnsdagen till ära passar vi på att tacka Knut den helige för gåvobrevet 1085 som bidrog till att Domkyrkan byggdes. Mange tak!! #lundsdomkyrka #tjugondagknut #julstjärna #knutdenhelige #lundcathedral #actsvenskakyrkan #dagensnamnsdag #hallalund