Bli medlem i Svenska kyrkan

Nästan alla som lever i Sverige kommer någon gång i sitt liv i kontakt med Svenska kyrkan. Det kan vara när livet känns som bräckligast eller absolut bäst – och allt däremellan. Oavsett när ska mötet med Svenska kyrkan lyfta, stärka och ge hopp. Kyrkan är en plats att vara stolt över. Du som medlem gör allt möjligt!

 

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en kyrkoavgift som används till många viktiga verksamheter. Din kyrkoavgift går bland annat till:

 1. Kyrkans öppna förskola och andra aktiviteter där små barn och deras föräldrar kan mötas
 2. Hembesök och sjukhusbesök för att stötta sjuka eller människor i kris
 3. Gemenskapsträffar för äldre och ensamma
 4. Jourhavande präst som människor i krissituationer kan kontakta under den tid på dygnet då många andra resurser är stängda
 5. Arbete i krissituationer med lokala kriscentrum, samtalsstöd m.m.
 6. Självavårdssamtal när livet känns tufft och man behöver någon att prata med
 7.  Gratis eller subventionerad familjerådgivning
 8. Olika projekt för stöd till människor i arbetslöshet
 9. Ett rikt musikliv med körer och musiker
 10. Underhållet av våra kyrkobyggnader och kulturarv
 11. Stöd till människor på flykt, både i Sverige och utomlands
 12. Stöd till de som sörjer
 13. Stöd till människor som är nya i Sverige att lära sig svenska och komma in i samhället
 14. Tillfälligt ekonomiskt stöd när det verkligen krisar
 15. Stöd till svenskar som befinner sig utomlands
 16. Stöd inom vård, försvar, universitet och fängelser
 17. Bidra till Svenska Kyrkans Internationella arbete vid katastrofer, men också bidra till kyrkans olika biståndsprojekt.
 18. Gudstjänster, för alla i livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp.

 

Du som vill bli medlem i Svenska kyrkan ringer vår expedition på telefon 046-71 87 42 eller fyller i formuläret nedan så skickar vi information hem till dig. Du kan också skriva ut, fylla i och skicka in den här blanketten till Pastoratsexpeditionen, Box 1096, 221 04 Lund, alternativt lämna den i närmaste kyrka. Mer om medlemskapet och avgifter finns att läsa här.

  Ditt namn (obligatoriskt)

  Ditt personnummer (obligatoriskt)

  Din adress (obligatoriskt)

  Din postadress (obligatoriskt)

  Här kan du läsa mer om hur vi samlar in och hanterar personuppgifter i Svenska kyrkan.