Änglar, finns dom?

Ja, i alla fall i Domkyrkan! Följ med domkyrkoguide Anita Larsson på änglasafari.

– Vi har räknat och hittat ett femtiotal änglar i Domkyrkan. Men det finns säkert fler, säger Anita Larsson.

Änglarna i Domkyrkan är från olika tider och i olika material. Alla är vackra på sitt sätt, tycker Anita. Några av de mest synliga änglarna är de båda höga ljusbärarna som står på var sin sida i mittskeppet.
– De är från 1240-talet och fungerade inte som ljusbärare från början. Den södra skulpturen föreställer ärkeängeln Gabriel och den norra Mikael. De är klädda som diakoner var på 1200-talet, en dräkt som kallas alba, vilket betyder vit, säger Anita.

Ursprungligen stod änglarna framför högaltaret ovanför trappan i högkoret. Då var de vända mot altaret och mellan dem fanns en stång som bar upp ett tygstycke, som kallades cortinae. Högaltaret ansågs så heligt att det skulle vara dolt utom när man firade nattvard. Det finns teckningar från 1800-talet som visar bronsskulpturerna med tygstycket mellan sig.

Nästa ängel som vi möter är en liten relief som sitter vid nedgången till kryptan. Ängeln är inte så stor, kanske du aldrig har sett den.
– Reliefen är från 1100-talet och håller en liljestav i sin högra hand. Det antyder att det är ärkeängeln Gabriel, han som kom till Maria och berättade att hon skulle bli mor till Jesus, säger Anita.

Det finns nio hierarkier av änglar i Bibeln. Först kommer de ”vanliga” änglarna. Ärkeänglarna kommer lite högre upp och i toppen finns seraferna, som har tre par vingar och som står vid Guds tron för att lovsjunga Gud. De använder ett par vingar till att flyga med, ett par för att dölja sin kropp och ett par för att dölja sitt ansikte.
– I dopkapellet ser vi ett par serafer. En finns på baldakinen ovanför altaret. Kanske vaktar den paradisets port. Serafen har vart bemålad i starka färger, det ser man spår av. Den är från 1100-talet och har ursprungligen stått på en annan plats, berättar Anita.

Den andra serafen står på högra sidan av ärkebiskopssätet i dopkapellet. På vänstra sidan har ängeln en kamrat, en ärkeängel. Här satt ärkebiskopen när han skulle avkunna kyrkliga domar. Ärkebiskopssätet och änglarna är gjorda i sandsten någon gång under 1100-talet.
–  Både änglarna och lejonen som änglarna står på, symboliserar makt.  Ärkebiskopen satt inter leones, mellan lejon och det var inte för vem som helst! Så satt enligt Bibeln Kung Salomo och enligt vår tids historia Haile Selassie, Etiopiens kejsare, som själv säger sig härstamma i rakt nedstigande led från Kung Salomo, berättar Anita.

I dopkapellet hittar vi även nyare ängar. Glasfönstret på norra väggen är gjort på 1930-talet av Emanuel Vigeland. Fönstret består av tre delar och berättar om Kristi uppståndelse. Ängeln i mittenfönstret pekar på att Kristus har uppstått.

Om vi förflyttar oss upp in mot mitten av kyrkan ser vi den pampiga mosaiken av Joakim Skovgaard. Dansken Joakim Skovgaard skapade mosaiken 1925-27 och hans positiva syn på kristendomen och människan lyser igenom. Mosaiken som föreställer den yttersta domen, låter nämligen alla människor blir räddade. Alla blir förlåtna och får komma till himlen, ingen blir lämnad utanför. En del av änglarna i bilden blåser i basuner, andra hjälper människorna upp ur gravarna.

När vi ändå är uppe i högkoret visar Anita en ”hemlig” ängel. Man måste känna till den för att hitta den eftersom den finns på undersidan av en korstol. Ängeln spelar på en luta med ett drakansikte och är från 1300-talet.

Förflyttar vi oss ner i mittskeppet, hittar vi predikstolen. Också den är fylld med änglar. Dessa är senare än sina vänner och gjordes under slutet av 1500-talet, vilket medför ett helt annat utseende.
– De här änglarna som ser ut som små kerubansikten, är gjorda i manieristisk stil. Vid den här tiden ville man att konsten skulle vara intensiv, rörlig och väcka starka känslor, berättar Anita.

I den södra gången finns liknande änglaansikten med runda anletsdrag. De sitter på epitafierna, minnestavlor över mäktiga familjer. Tavlorna är från 1600-talet och här avbildas både levande och döda familjemedlemmar, omgivna och vaktade av änglar. Änglar kan ha olika uppgifter; vaka över människor, lovsjunga Gud, uppenbara sig och berätta saker i våra drömmar eller vara budbärare mellan himmel och jord.

Kan en ängel se ut hur som helst?
– Jag brukar fråga barn om änglar måste ha vingar. Och det måste de, säger Anita.

Text/foto: Kristina Strand Larsson