Dom kallar oss ministranter

Du har säkert sett dem på gudstjänsterna i Domkyrkan. Iklädda vita och röda dräkter går de i processionen, bär ljus och kors och finns med vid nattvardsutdelandet. Möt Martin Nykvist och Elna Nyholm, två av Domkyrkans ministranter.

– Vår uppgift är att hjälpa till i gudstjänsten och att bidra symboliskt och estetiskt med vår närvaro och våra dräkter. Vi är levande estetik! I förlängningen kan man säga att vi ska förstärka människors kärlek till gudstjänsten, säger Martin Nykvist.

Domkyrkans ministranter består av en grupp på ungefär tio personer, de flesta är studenter. Elna har varit ministrant i tre år. Just nu läser hon psykologi, men hon har tidigare pluggat på CTR, Centrum för teologi och Religionsvetenskap. Drömmen är att bli diakon.

– Jag kommer från en liten landsortsförsamling. När jag blev tillfrågad om att bli ministrant var det just chansen att få vara del av Domkyrkans stora högmässor som lockade. Sedan känns det alltid bra att få göra en insats och vi har en fin gemenskap i ministrantgruppen, säger Elna.

Martin har bara varit ministrant ett år. Men han är desto flitigare, infogar han. Det är bara ibland som han har blivit förhindrad av barnafödande eller så. Martin skrattar. Han läser till präst, men har just nu en doktorandtjänst i kyrkohistoria.

Både Elna och Martin är teologer och kan det där med hur en gudstjänst är uppbyggd. Är det svårt att vara ministrant?

–  Ibland har vi haft konfirmander i gruppen, dem har vi visat samma dag. Du behöver inte vara teolog. Det är inte svårt, säger Elna.
– Det är bra att känna till symbolvärdet i det vi gör. När vi bär ljusen vid evangelieläsningen, betyder det till exempel att vi ska lysa upp det kristna ordet. Som ministrant måste du känna dig trygg i kyrkorummet och veta hur du ska röra dig och varför. Men det kan du lära dig, säger Martin.

Lena Sjöstrand, som är domkyrkokaplan och Josefin G Andersson, studentpräst, leder ministrantgruppen och ordnar samlingar och mindre utbildningar i hur man kan jobba med en gudstjänst. Det är givande, tycker Elna och Martin.

– Allt vi gör har ett symboliskt värde. När du står vid en nattvardsstation hälsar du och ditt ljus välkommen till nattvarden. En ministrant har alltid något i händerna. Det känns nästan tomt att inte hålla i något, skrattar Elna.

Ministrant betyder den som gör tjänst.

Är du intresserad av att bli ministrant? Kontakta gärna Lena Sjöstrand, 046 35 88 81, lena.sjostrand@svenskakyrkan.se eller Josefin G Andersson, 046 35 87 47, josefin.g.andersson@svenskakyrkan.se

Text/foto: Kristina Strand Larsson