En nypa salt och stöd för hela livet

Själviskhet tog två timmar att diskutera. Att tala om kärlek går fort.

Henrik, Erik, Olof, Louise och Fredrik har en bibelstudiegrupp ihop. Det är inget historiskt bibelstudium där det gäller att lära sig bibelställen och få så mycket kunskap som möjligt. Istället handlar det om relationen mellan texten och mitt liv. Vad säger bibelordet mig? Bibeln, denna urgamla bok om relationen mellan människa och Gud, har varit älskad, ifrågasatt och orsak till samtal i flera tusen år.

Turkosa gummibiblar, gula post it-lappar och kaffekoppar samsas med en och annan mobiltelefon på det runda bordet i Domkyrkoforums samtalsrum. Bibelstudiegruppen startade för ett år sedan och leds av prästen Fredrik Beverhjelm. Henrik Koverberg, Olof Månsson och Erik Modeus är konfirmandledare i Domkyrkan. Louise Sagéus kom in lite senare. Henrik läser teologi, Olof ska börja, Louise läser kommunikation och Erik vet ännu inte riktigt vad han ska studera.
– Det är bra att kunna utkristallisera sin egen teologi och inte bara utgå från teorierna du lär dig på universitetet. Du behöver själv relatera till dop, arvssynd och uppståndelse och använda Bibeln som smakprov på människans relation till det gudomliga, säger Henrik Koverberg.

– Vi har en kul gemenskap i gruppen och det är intressant att dela sina åsikter om livsfrågor. Fredrik Beverhjelm förbereder inför varje möte, men det blir inte alltid som vi har planerat. Vi börjar med ett bibelord, sedan diskuterar vi, säger Louise Sagéus.
Ibland får någon i gruppen istället välja en sida i Bibeln. De fäster tanken vid ett bibelord och samtalet kan handla om mänskliga egenskaper och känslor. Själviskhet diskuterade gruppen i två timmar.

Bibeln är full av svåra texter. Hur tolkar man dem i dag? Erik Modéus tycker att man måste tänka kritiskt.
– Det är viktigt att acceptera att texten är skriven i en tid när det till exempel fanns slavar. Man får inte läsa Bibeln bokstavligt. Det gäller att ta vissa saker med en nypa salt.
– Det finns en anledning till att man fortfarande läser Bibeln. Kärleksbudskapet att du ska älska din nästa som dig själv hämtar vi direkt från Jesus, säger Olof Månsson.
har de några favoritbibelord?

– Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen om hon missar sig själv? Dessa rader finns Lukasevangeliet och är min favorit. Om du har massor med kompisar, men inte kan vara dig själv gillar de ju inte dig utan dina masker. Bibelordet har varit ett sätt för mig att se och ta av mig mina masker, säger Olof Månsson.
– Jag tycker om texten om den trånga porten och den breda porten. För mig betyder det att den stora porten som är öppen och synlig är den lätta vägen, som du bara går igenom utan att tänka. Den lilla smutsiga porten bredvid, kanske omgärdad av taggtråd, är ett bättre val. Tar du den går du din egen väg och får dina egna erfarenheter, säger Erik Modéus.

Text/Foto: Kristina Strand Larsson