Henrik ber för andra

Vi ber för en mormor som drabbats av cancer och för alla ensamma och sjuka. Vi ber i tystnad för dem vi tänker på.

ikon_sakristian

Att be för andra kallas förbön. Under fredagens middagsbön i Domkyrkan är det studenten Henrik Koverbergs uppgift att be förbönen. Henrik läser teologi för att bli präst och detta är en del i hans förberedelse inför sitt framtida yrke. En del som han är väldigt glad för.

–   Att medverka så här är en bra erfarenhet för mig. Dessutom är Domkyrkan en fantastisk kyrka att få vara i. För mig har fredagsbönen blivit en del i vardagen. Det är en fast punkt, en trygghet kan man säga, menar Henrik.

Henrik konfirmerades i Domkyrkan. Sedan blev han konfirmandledare. Beslutet att bi präst växte fram.
– Först hade jag planer på att bli polis eller militär. Eller kanske läsa historia som är ett annat stort intresse. Men inget av det tilltalade mig till slut. Det känns rätt att vara här.

henrik

I Domkyrkans dopkapell finns en förbönsbok och lappar där du kan skriva ner dina böner. Bönerna läggs fram i Domkyrkans gudstjänster.

högkoret


Text/foto: Kristina Strand Larsson