Jag har stannat

Kimmo Tammio hade allt man kan tänkas behöva men något saknades.
– Jag har bytt min laptop mot en bibel. Jag skulle aldrig byta tillbaka.

När träden börjar lövas, vintergäcken lyser i Lundagård och vårsolen så smått tittar fram tog Kimmo Tammio steget in på en gudstjänst i Domkyrkan. En gudstjänst som kom att förändra honom på fler sätt än han på förhand kunde ana, en gudstjänst som han själv beskriver som vändpunkten i livet.
– Jag fick en sådan stark känsla under den gudstjänsten, jag upplevde att jag måste göra någonting och att jag inte kunde fortsätta så som jag hade jag gjort. Tidigare såg jag Domkyrkan mest som en mäktig byggnad i centrala Lund men när jag kom in utstrålade kyrkan en värme inifrån som jag fick ta del av.
När Kimmo gick hem från den gudstjänsten fanns värmen kvar i kroppen och det dröjde inte länge förrän han var tillbaka. Han beskriver kyrkan som en trygg plats där det finns ”support och backup”, en plats där han kan vara en av alla andra som han kan dela sin tro med.

För tolv år sedan kom Kimmo till Sverige och Landskrona från Finland. I Finland hade han ett mycket bra arbete men under flera år hade han känt en längtan efter ett uppbrott. Eftersom han hade släktingar i Skåne tänkte han att det var värt att prova.
– Det är stora kulturella skillnader mellan Finland och Sverige trots att länderna ligger så nära varandra berättar Kimmo. I Finland var alla inriktade på att bara göra sitt medan det känns som om det finns ett större engagemang för alla människor i Sverige.

Under åren växte en allt starkare känsla fram hos Kimmo att något saknades i hans liv. Trots att han döptes som vuxen, för tio år sedan, hade han ingen närmare relation till kyrkan. Han funderade mycket över vad kristendomen innebar och vad den hade för betydelse.
– Jag märkte att jag förändrades och fick andra värderingar och känslor vilket påverkade min roll i i mitt liv. Plötsligt var det som om de jag arbetade med inte accepterade den jag hade blivit och de värderingar jag stod för. Kimmo menar att dagens samhälle kräver mycket av sina medborgare, ungdomar har ofta höga prestationskrav på sig från hemmet och skolan vilket förstärks av det materialistiska samhälle som vi lever i.
– Jag har stannat upp säger Kimmo. Ställt frågor till mig själv, vilka behov har jag? Vilket liv vill jag leva? Svaret blev att jag bröt med mitt gamla liv och lämnade det bakom mig.

En av de första sakerna han gjorde efter den omvälvande gudstjänsten i Domkyrkan var att han tog fram bibeln och började läsa. Bland bibelböckerna fastnade han för Jesu Syraks vishet, en bok som räknas till de apokryfiska; en samling böcker som återinfördes i och med den senaste bibelöversättningen, Bibel 2000. Jesus Syraks vishet skrevs cirka 190-180 före Kristus på hebreiska av någon som kallar sig Jesus Syraks son. Många olika delar av livet behandlas med handfasta råd om t.ex. relationer, egendom, gästfrihet och barnuppfostran. Grundtemat är ändå relationen till Gud, som författaren menar ska präglas av respekt och tillitsfull hängivenhet. Orden i boken fick en stark effekt på Kimmo.
– Det var som om orden talade direkt till mig, jag kände igen mig, det var som om jag läste saker jag själv hade varit med om, mina tankar snurrade runt texten och jag hade svårt att somna den kvällen.

Jesu Syraks vishet är en bok som Kimmo ofta återkommer till. Han menar att tolkningen av en viss vers skiljer sig åt beroende på hur han mår just för tillfället.
– Om jag är ledsen kan en viss vers få en betydelse och om jag är glad får den en annan betydelse. Det är en mäktig bibelbok att läsa som jag varmt kan rekommendera. Texten gav mig en insikt om att allt det jag behöver göra kanske inte alls är så viktigt. Jag kan vänta, jag kan överväga hur jag ska göra, det är inte så bråttom.

I höstas åkte Kimmo på en av många tjänsteresor. För något år sedan hade den bärbara datorn, laptopen, sin givna plats i handbagaget. Den här gången var det bibeln som hade den platsen. Runt Kimmo i planet satt affärsmän som arbetade med sina bärbara datorer eller läste vad som verkade vara viktiga dokument. Kimmo tog upp sin bibel och började läsa tyst för sig själv. Runt omkring honom stannade allt till.
– Allt arbete runt mig upphörde. De satt bara och var förvånade över att jag, en av dem, läste bibeln på flygplanet. Jag har bytt min laptop mot en bibel. Jag skulle aldrig byta tillbaka.