Slinka in och stanna kvar

Helén Persson är en av dem som hälsar dig välkommen vid gudstjänsterna i Domkyrkan.

kors1

Du får en agenda, en psalmbok och ett leende. Kanske känner du redan många. Eller så är du helt ny och kommer in för första gången.

Helén Persson är kyrkvärd och ordförande i Domkyrkoförsamlingens församlingsråd. 1991 började hon plugga i Lund. Besöken i Domkyrkan blev regelbundna för cirka fjorton år sedan, Domkyrkan låg närmast den dåvarande hemadressen. Helén uppskattade Domkyrkan som byggnad, men ännu mer det som fanns inne i kyrkan; liturgin och predikan. Liturgi kan beskrivas som det som händer i gudstjänsten, dess symbolik, ord och handlingar. Prästens predikan utgår från söndagens bibeltext, men innehåller också reflektioner över aktuella ämnen.

gummibibeln

Själv är Helén doktorand i historia. Hon säger att hennes liv rör sig i en cirkel mellan universitetsbiblioteket, historiska institutionen, hemmet och Domkyrkan. Domkyrkan är ett av naven.
– Att vara kyrkvärd eller gudstjänstvärd är ett bra sätt att bli hemmastadd i gudstjänstsammanhang. Det skapar delaktighet och du lär dig hur en gudstjänst är uppbyggd. En kyrkvärd är sammankallande i en gudstjänstgrupp, som består av frivilliga. Det finns fyra gudstjänstgrupper, så var fjärde söndag hjälper du till, säger Helén.

gudstjänst3

En gudstjänst gör man tillsammans. Helén tycker alltid det är lika spännande att möta dem som kommer till Domkyrkan. En öppen kyrka mitt i stan lockar många, även dem som vill sitta ner en stund eller veta mer om Domkyrkans historia.
– En av Svenska kyrkans styrkor är att det är tillåtet att hitta sin bild och sin berättelse. Alla behöver inte tycka likadant. I Domkyrkan firas flera olika sorters gudstjänster varje vecka. Ändå tror jag att kyrkan fungerar som en slags konstant i människors liv. Man kommer dit ibland och då ska kyrkan finnas där. Andra upptäcker värdet vid bröllop, dop och begravning. Kanske kan en kyrka vara ett ställe där vi tankar trygghet? säger Helén.

vem_är_du

Ett annat sätt att engagera sig i kyrkan är att sitta i ett församlingsråd. I Lunds nya pastorat har de sju församlingarna var sitt församlingsråd som bland annat beslutar om frågor kring gudstjänsten. Helén är ordförande i Domkyrkoförsamlingen.
– Som ordförande är det min uppgift att skapa en mötesmiljö som gör människor modiga och kreativa. Trygga personer får bäst idéer! Mina visioner för kyrkan handlar om att vara inbjudande och samtidigt stå för något som människor kan förhålla sig till. Jesus är vår förebild och han var både rebellisk och utmanande. Människor har rätt att ställa krav på oss i Svenska kyrkan. Hur lever vi?

helen

 

Text/foto: Kristina Strand Larsson