Körer för vuxna

Domkyrkans körer erbjuder alla något, både för de som har sjungit längre och för de som aldrig har sjungit. Välkommen du också!

S:t Laurentii Kammarkör S:t Laurentii Kammarkör är en blandad kör med upp till 24 sångare som lägger visst fokus på musik från den anglikanska traditionen. Detta är kören för dig som är en van körsångare, har god notläsningsförmåga, tycker om att sjunga á capella och kan hålla en stämma också i sammanhang där du är själv. Stor vikt läggs på varje rösts individuella färg och hur den förhåller sig till gruppen. Kören har en särskild uppgift som en integrerad del av Domkyrkans rika och välbesökta gudstjänstliv men framträder också i konsertsammanhang. Ett aktivt deltagande och engagemang i körens utveckling är ett krav. Ibland framträder kören som en mindre grupp under namnet S:t Laurentii Vokalensemble. Provsjungning genomförs för intagning.

Information: Robert Bennesh 046-71 88 84, robert.bennesh@svenskakyrkan.se.

Ide Vokalensemble är en blandad kör med ca 16 medlemmar som regelbundet sjunger i Domkyrkans högmässor, musikgudstjänster och konserter. Vi sjunger repertoar från renässansen till vår tids musik med tyngdpunkten på kör á capella. Kören vänder sig till dig som är van körsångare men inte har möjlighet att lägga ner allt för mycket tid, därför repeterar vi varannan vecka (jämna veckor). Notläsningsförmåga krävs. Provsjungning genomförs för intagning.

Information: Stefan Ekblad 046-71 88 83, stefan.ekblad@svenskakyrkan.se.

VOS är en blandad kör med 24 sångare. Kören startade som en satsning i Malmö Live Konserthus regi under ledning av Sofia Söderberg. Kören har i dag ett bredare verksamhetsområde och inledde hösten 2018 ett samarbete med Lunds domkyrka utöver fortsatta engagemang på Malmö Live Konserthus, såväl som projekt helt i egen regi. VOS står för Voices Of Scandinavia vilket speglar körens klangideal, den skira och raka Skandinaviska klang som blivit omtalad i körkretsar världen över. Sedan den 1 april 2018 leds kören av domkyrkoorganist Robert Bennesh. Provsjungning krävs för intagning och höga krav ställs på intonation, gehör och klangbehandling såväl som notläsningsförmåga. Provsjungning krävs för intagning.

Information: Robert Bennesh 046-71 88 84, robert.bennesh@svenskakyrkan.se.

Katedralkören är en oratoriekör med cirka 50 medlemmar som främst ägnar sig åt de större klassiska körverken med orkester och solister, men sjunger även kör á capella. Kören medverkar vid konserter och de större högtiderna i Domkyrkan. Notläsningsförmåga krävs. Provsjungning genomförs för intagning.

Information: Stefan Ekblad 046-71 88 83, stefan.ekblad@svenskakyrkan.se.

Mikaelskören. Kören för alla som vill sjunga!  Vi sjunger väldigt blandad repertoar, allt från Bach till visor och gospel. Repetition på tisdagar kl 12.15-13.15 i Mikaelsalen (Krafts torg 12b). Höstterminen startar 10 september. Mer information: Stefan Ekblad 046-71 88 83. stefan.ekblad@svenskakyrkan.se.