Podsumowanie w języku polskim

08.00 Modlitwa poranna
12.00 Msza św.

Wtorek

08.00 Msza św.
12.00 Nabożeństwo południowe

Środa

08.00 Msza św.
12.00 Nabożeństwo południowe
18.30 Msza św.

Czwartek

08.00 Modlitwa poranna
12.00 Msza św.
18.30 Taizé-Msza św. (z wyjątkiem okresu od czerwca do sierpnia)

Piątek

08.00 Msza św.
12.00 Nabożeństwo południowe

Sobota

10.00 Koncert sobotni

Niedziela

11.00 Suma
17.00 Nabożeństwo (okres letni w Kulturen)
19.00 Niedzielny wieczór w krypcie (z wyjątkiem okresu od czerwca do sierpnia)
Zastrzega się prawo do zmian.

Bezpłatne oprowadzanie po katedrze.

Od połowy czerwca do połowy sierpnia, dwa razy dziennie, organizowane są półgodzinne prezentacje katedry. Zbiórka odbywa się przy zegarze/stoliku informacyjnym; pokazy są bezpłatne.

Are you planning a visit to Lund 2020? Please read this very useful information about the covid-19 pandemic and foreign visits. Maximum 50 visitors in the cathedral during the covid-19 pandemic.

Are you organizing a group visit to Lund cathedral? Please read this first!

Nawa Glowna

Nawa Glowna

Zegar astronomiczny
Najstarsze części pochodzą z roku około 1424; był restaurowany w roku 1923. Zegar gra od poniedziałku do soboty o godz. 12.00 i 15.00, w niedzielę o godz. 13.00 i 15.00.

Kaplica chrzcielna
Przeznaczona do osobistych modlitw w skupieniu. Zwiedzanie kaplicy nie jest dozwolone.

Prezbiterium
Mozaika absydy przedstawiająca Chrystusa została wykonana w latach 1925-27 przez Joakima Skovgaarda. Ołtarz główny konsekrowano w roku 1145, ołtarz-poliptyk ufundowała pani Ida na Gladsax w roku 1398.

Kaplica siedmioramiennego świecznika
Świecznik o wysokości 3,5 metra został najprawdopodobniej wykonany w Hamburgu pod koniec XV wieku. Na ścianie południowej znajduje się płaskorzeźba kamienna z początku XVI wieku, przedstawiająca patrona katedry.

Krypta

Krypta

Filar Finna
Legenda głosi, że filar północny przedstawia olbrzyma Finna, który zbudował katedrę. Najprawdopodobniej jednak figura przedstawia biblijnego Samsona. Nie wiadomo natomiast kogo przedstawia filar południowy (według legendy są to żona i dziecko Finna).

Studnia Adama van Düren
Wokół źródła wody umieścił Adam van Düren krąg kamienny ze społeczno-krytycznymi i komicznymi obrazkami oraz tekstem w języku dolnoniemieckim.

Krypta
Ołtarz główny krypty konsekrował w roku 1123 pierwszy arcybiskup Lund, Ascer. Dla ostatniego arcybiskupa, Birgera Gunnarsena, wyciosał Adam van Düren w roku 1512 wyśmienity sarkofag.

Własne muzeum

Własne muzeum

Muzeum katedralne posiada przedmioty z okresu od XII wieku do czasów współczesnych. Historia tych przedmiotów dotyczy bezpośrednio katedry w Lund. Wystawa w gablotkach przedstawia historię kościoła, a w komnacie strojów znajdują się kunsztowne ornaty z XIII wieku oraz okresów późniejszych. Wejście do muzeum poprzez muzeum historyczne przy Krafts torg, na wschód od katedry. Muzeum jest czynne od wtorku do soboty w godz. 11.00 -16.00.

Informacje pisemne o katedrze
W punkcie informacyjnym w katedrze można nabyć materiały pisemne (książki, broszurki itp.) dotyczące historii katedry na przestrzeni stuleci. W sprzedaży dostępne są również widokówki przedstawiające katedrę.